Waar komt ons geld vandaan?

Bedragen × 1.000

Totale inkomsten

€ 221.097

100%

Totale woonlasten

Woonlastenmeters

Waar gaat ons geld heen?

Bedragen × 1.000

Totale uitgaven

€ 220.903

100%

Thema

Bruisende stad

Lees meer

Thema

Democratische stad

Lees meer

Thema

Duurzame stad

Lees meer

Thema

Leefbare stad

Lees meer

Thema

Werkende stad

Lees meer

Thema

Zorgzame stad

Lees meer

Financiën in één oogopslag

Inkomsten

€ 221.097

Uitgaven

€ 220.903

€ 7.611

€ 7.133

€ 196

€ 6.854

€ 5.481

€ 11.022

€ 328

€ 1.598

€ 4.490

€ 11.822

€ 5.733

Kunst en Cultuur

€ 22.386

€ 27.981

€ 101.697

€ 15.818

€ 15.275

€ 10.834

€ 14.476

€ 0

Onvoorzien

€ 260

€ 0

Vennootschapsbelasting

€ 33

€ 807

Overhead

€ 18.996

€ 134.054

Algemene dekkingsmiddelen

€ 2.752

€ 7.764

Mutaties reserves

€ 6.599