Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lasten, baten en het saldo per programma.

 

 

Rekening

Begroting

 

bedragen x 1.000 euro, -=nadeel

2016 lasten

2016 baten

2016 saldo

2017 lasten

2017 baten

2017 saldo

2018 lasten

2018 baten

2018 saldo

0

Inwoners en bestuur

-10.522

2.736

-7.786

-6.958

7.563

605

-7.133

7.611

478

1

Openbare orde en veiligheid

-7.921

283

-7.638

-6.903

216

-6.687

-6.854

196

-6.658

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-13.499

5.270

-8.229

-11.936

5.502

-6.434

-11.022

5.481

-5.541

3

Economische zaken

-1.670

736

-934

-1.673

656

-1.017

-1.598

328

-1.270

4

Onderwijs

-14.626

5.274

-9.352

-12.388

4.638

-7.750

-11.822

4.490

-7.332

5

Kunst en Cultuur

-26.579

5.128

-21.451

-22.740

5.669

-17.071

-22.386

5.733

-16.653

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-94.104

29.233

-64.871

-101.073

27.979

-73.094

-101.697

27.981

-73.716

7

Duurzaamheid en milieu

-18.866

15.875

-2.991

-15.224

16.298

1.074

-15.275

15.818

543

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-15.806

9.867

-5.939

-21.140

16.662

-4.478

-14.476

10.834

-3.642

9

Financiering en algemene lasten en baten

-2.626

8.951

6.325

-

-

-

-

-

-

 

Onvoorzien

-

-

-

-205

-

-205

-260

-

-260

 

Vennootschapsbelasting

-37

-

-37

-33

-

-33

-33

-

-33

 

Overhead

-

 

-

-19.631

1.294

-18.337

-18.996

807

-18.189

 

Algemene dekkingsmiddelen

-91

128.477

128.386

-1.939

130.288

128.349

-2.752

134.054

131.302

 

Totaal saldo van baten en lasten

-206.347

211.830

5.483

-221.843

216.765

-5.078

-214.304

213.333

-971

 

Mutaties reserves

-15.250

22.412

7.162

-8.931

14.619

5.688

-6.599

7.764

1.165

 

Geraamd resultaat

-221.597

234.242

12.645

-230.774

231.384

610

-220.903

221.097

194