Inwoners en bestuur

Hoofddoelstelling

De samenleving wordt een samenleving die zichzelf maakt, Hoorn verandert mee. De gemeente is actief in relevante netwerken en werkt samen met andere belanghebbenden. Participatie staat centraal zodat de kracht en kennis van de samenleving optimaal tot zijn recht komt.

Bestuurlijk werkt de gemeente niet alleen in Westfriesland samen, maar ook op andere schalen zoals Noord-Holland Noord, Metropoolregio Amsterdam, de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart en via het Netwerk G32.

Hoorn is een financieel gezonde gemeente.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 7.133

3,7%

baten

€ 7.611

9,7%

Bekijk financiën