Openbare orde en veiligheid

Hoofddoelstelling

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, worden gericht aangepakt. De gemeente heeft onderzocht waar onveiligheid door ontstaat (het 'DNA' van Hoorn) en op basis daarvan worden maatregelen genomen. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 6.855

3,6%

baten

€ 196

0,3%

Bekijk financiën