Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoofddoelstelling

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Dit valt onder de thema's leefbare- en duurzame stad.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 11.022

5,7%

baten

€ 5.481

7,0%

Bekijk financiën