Economische zaken

Hoofddoelstelling

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken en wonen.

De gemeente:

  • creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat;
  • verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen;
  • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 1.598

0,8%

baten

€ 328

0,4%

Bekijk financiën