Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Hoofddoelstelling

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen in en met hun eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf of samen met hun omgeving geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

De ambities hierbij zijn:

  • snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij;
  • professioneel handelen van de hulpverleners.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 101.697

52,9%

baten

€ 27.981

35,7%

Bekijk financiën