Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoofddoelstelling

Hoorn is een leefbare, bruisende en duurzame stad. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt hieraan bij. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

lasten

€ 14.476

7,5%

baten

€ 10.833

13,8%

Bekijk financiën