Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Hoorn heeft een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem in de havens in Hoorn. De aantrekkingskracht van de haven wordt vergroot.

Resultaten

  1. Efficiëntere betaalfaciliteiten voor bezoekers van de haven;
  2. Meer participanten bij stichting Varend Erfgoed Hoorn.
  3. Geen onderbreking van de landelijke knooppuntenwandelroute via Visserseiland naar Oostereiland en binnenstad.

Prestaties in 2018

In 2018 leveren we de volgende prestaties:

  1. Nieuw haven betaal- en managementsysteem;
  2. Een kleine steiger aanleggen bij het Visserseiland, zodat wandelaars via vervoer over water de landelijke wandelknooppuntenroute door de haven richting de binnenstad kunnen vervolgen.