Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Het optimaal sturen van vraag en het aanbod van voldoende parkeervoorzieningen, in goede harmonie met de functie(s) van het gebied. De uitvoering wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk ingericht.

Resultaten

Op straat wordt er op jaarbasis meer dan 1.2 miljoen keer geparkeerd. In de parkeergarages wordt er ruim 200.000 keer geparkeerd.

De parkeercapaciteit is opgedeeld in gereguleerd en niet-gereguleerd gebied. In het gereguleerde gebied (betaald parkeren en vergunninghouders) zijn circa 5.200 parkeerplaatsen beschikbaar. Voor mindervaliden zijn 60 plaatsen voor algemeen gebruik beschikbaar en 56 plaatsen voor een specifieke gebruiker (op kenteken). We beheren ongeveer 4.000 vergunningen en er worden op specifieke gebruikers ontheffingen verleend.

Prestaties in 2018

In 2018 leveren we de volgende prestaties:

  • Inventariseren (nieuwe) parkeervraagstukken, o.a. door de komst van de parkeergarage;
  • Aanpassen van de parkeerexploitatie/begroting i.v.m. ontwikkeling stationsgebied-Noord;
  • Voorbereidingen treffen voor het realiseren van een parkeergarage in het stationsgebied;
  • Aanpassen parkeerbalans binnenstad aan vastgestelde beleidskaders (bv. Binnenstadsvisie, Parkeernota, Poort van Hoorn);
  • Aanpassen van de parkeernormering binnenstad, buitengebied en nieuwbouw aan vastgestelde beleidskaders.