Wat willen we bereiken?

Doelstelling

Hoorn is een leefbare stad, met veilige wegen en een vlotte verwerking van het verkeer.

Resultaten

  • Deelname aan de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. In 2018 zijn de pakketten van maatregelen bekend waar door de betrokken partijen een bestuurlijke keuze in gemaakt wordt. In 2018 stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het definitieve maatregelenpakket vast.
  • Deelname lobby A23, van Alkmaar tot Zwolle.

Prestaties in 2018

De gemeente Hoorn zet de komende periode in op het verbeteren van de bereikbaarheid van Hoorn in groter (boven)regionaal verband. Hoorn ligt op een knooppunt van wegen, water en spoor. In dat verband wordt deelgenomen aan de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, het station omgevormd naar multimodaal mobiliteitsknooppunt (Poort van Hoorn) en is Hoorn samen met Lelystad trekker van de lobby A23, van Alkmaar naar Zwolle (en verder). Laatstgenoemde richt zich op het verbeteren van de bovenregionale oost-west verbinding.

De fietsnota 'Fietsend verder naar 2020' krijgt de aandacht en het budget om nu te starten.