Wat willen we bereiken?

Toelichting

Bij amendement is besloten om een 3e grote veegwagen te kopen en deze gedurende het hele jaar in te zetten. De kapitaallasten worden via de eerste begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

Doelstelling

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlicht.

Resultaten

Wegen
Een goed functionerend wegennet.

Civiele kunstwerken
Goed functionerende civiele kunstwerken.

Prestaties in 2018

In 2018 leveren we de volgende prestaties:

Wegen

  • Jaarlijkse weg inspectie van alle wegen in Hoorn;
  • Jaarlijks opstellen onderhoudsplannen voor asfalt en elementen;
  • Jaarlijks worden een aantal wegen met een restlevensduur 0 vervangen;
  • Jaarlijks worden een aantal fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen.

Civiele kunstwerken

  • Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer en onderhoudsplannen;
  • Uitvoeren inspecties aan fiets/voetgangersbruggen en monumentale kunstwerken;
  • Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer en onderhoudsplannen.