In onderstaand overzicht staat het verloop van de voorzieningen in 2018.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

 

 

 

 

voorziening dubieuze debiteuren

203

-

-

203

voorziening verplichtingen grondzaken

540

-

-

540

voorziening verliesgevende complexen GZ

1.432

-

-

1.432

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

 

 

 

 

voorziening legaten

18

-

-

18

voorziening reclamebelasting

115

727

642

200

voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II)

39

-

-

39

De bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35 BBV, eerste lid onder c

 

 

 

 

voorziening riolering

16.540

1.250

-

17.790

Totaal

18.887

1.977

642

20.222