In onderstaand overzicht staan alle mutaties in de reserves per programma/beleidsveld.

(bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Specificatie meerjarig verloop reserves


Programma/Beleidsveld


Omschrijving reserve

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Relatie inwoners en bestuur

Beschikking Algemene reserve

 

339

 

 

 

 

 

 

0.3

Bestuurlijke samenwerking

Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid

 

15

 

15

 

 

 

 

0.4

Financiering en algemene lasten en baten

Beschikking Algemene reserve

 

15

 

 

 

 

 

 

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Wegen, straten en pleinen

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-1.631

 

-1.581

 

-1.581

 

-1.581

 

2.1

Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

90

 

90

 

100

 

100

2.1

Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

36

 

36

 

36

 

36

2.1

Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve Oostereiland

 

142

 

142

 

141

 

140

2.1

Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen

 

1.855

 

1.664

 

1.710

 

1.719

2.2

Verkeer en vervoer

Storting reserve parkeren en infrastructuur

-5

 

-5

 

-5

 

-5

 

2.2

Verkeer en vervoer

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

132

 

149

 

446

 

444

2.3

Parkeren

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

166

 

172

 

178

 

178

2.3

Parkeren

Storting reserve parkeren en infrastructuur

-2.286

 

-2.304

 

-2.304

 

-1.580

 

2.4

Water- en havenbeheer

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

2

 

2

 

2

 

2

4

Onderwijs

4.4

Onderwijshuisvesting

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

201

 

202

 

199

 

201

4.4

Onderwijshuisvesting

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

 

90

 

90

 

92

 

88

4.4

Onderwijshuisvesting

Storting res.toekomstplan huisv. PO

 

 

 

 

 

 

-124

 

5

Cultuur en recreatie

5.1

Kunst en cultuur

Storting reserve beeldende kunst

 

 

-25

 

-25

 

-25

 

5.1

Kunst en cultuur

Storting reserve Westfries Museum

-25

 

-25

 

 

 

 

 

5.1

Kunst en cultuur

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

42

 

42

 

42

 

42

5.1

Kunst en cultuur

Beschikking Algemene reserve

 

50

 

 

 

 

 

 

5.1

Kunst en cultuur

Beschikking reserve Westfries Museum

 

4

 

 

 

 

 

 

5.2

Cultureel erfgoed

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-37

 

-37

 

-37

 

-37

 

5.3

Sport en recreatie

Beschikking Algemene reserve

 

6

 

25

 

 

 

 

5.3

Sport en recreatie

Storting reserve kunstijsbaan

-89

 

-90

 

-90

 

-91

 

5.3

Sport en recreatie

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-5

 

-5

 

-125

 

-125

 

5.3

Sport en recreatie

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

235

 

230

 

87

 

77

5.3

Sport en recreatie

Beschikking reserve kunstijsbaan

 

155

 

155

 

155

 

155

5.3

Sport en recreatie

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

4

 

4

 

4

 

4

5.3

Sport en recreatie

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

 

85

 

84

 

84

 

84

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

 

55

 

55

 

54

 

54

6.4

Jeugd(hulp)

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

7

 

7

 

7

 

7

6.4

Jeugd(hulp)

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

 

30

 

30

 

30

 

30

7

Duurzaamheid en milieu

7.2

Duurzaamheid en milieu

Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid

 

455

 

 

 

 

 

 

7.3

Riolering en afval

Beschikking reserve Riolering

 

207

 

62

 

191

 

76

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.2

Volkshuisvesting

Storting reserve Oostereiland

-363

 

-371

 

-377

 

-383

 

8.2

Volkshuisvesting

Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid

 

4

 

4

 

4

 

4

8.2

Volkshuisvesting

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-799

 

-799

 

-799

 

-799

 

8.2

Volkshuisvesting

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

63

 

63

 

63

 

63

8.2

Volkshuisvesting

Beschikking reserve Oostereiland

 

468

 

447

 

446

 

445

8.2

Volkshuisvesting

Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen

 

799

 

799

 

799

 

799

8.4

Wijkgericht werken

Beschikking Algemene reserve

 

180

 

390

 

160

 

100

8.4

Wijkgericht werken

Storting Algemene reserve

-191

 

 

 

 

 

 

 

8.6

Grondzaken

Storting algemene bedrijfsreserve Grondzaken

-189

 

-189

 

-189

 

-189

 

8.6

Grondzaken

Storting reserve stedenbouwk.kwaliteit B/O

-10

 

-22

 

 

 

 

 

98

Overhead

9.8

Overhead

Beschikking Algemene reserve

 

160

 

118

 

77

 

36

9.8

Overhead

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

 

18

 

18

 

18

 

18

9.8

Overhead

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

395

 

395

 

395

 

395

9999

Resultaat

9.999

Resultaat

Storting reserve welzijnsvoorzieningen B/O

-211

 

-211

 

-211

 

-211

 

9.999

Resultaat

Storting reserve beeldende kunst

-19

 

-19

 

-19

 

-19

 

9.999

Resultaat

Storting reserve Oostereiland

-224

 

-224

 

-224

 

-224

 

9.999

Resultaat

Storting reserve parkeren en infrastructuur

-515

 

-515

 

-515

 

-1.240

 

9.999

Resultaat

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

 

1.185

 

1.085

 

1.085

 

1.085

9.999

Resultaat

Beschikking algemene bedrijfsreserve Grondzaken

 

74

 

 

 

 

 

 

9.999

Resultaat

Storting res.toekomstplan huisv. PO

 

 

 

 

 

 

-366

 

 

 

Totaal

-6.599

7.764

-6.422

6.575

-6.503

6.603

-7.001

6.379