In onderstaand overzicht staan de subsidies per beleidsveld.

(bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Beleidsveld

Instelling

2018

2019

2020

2021

0.1

Relatie inwoners en bestuur

Algemeen

-9

-9

-9

-9

subtotaal 0.1

Relatie inwoners en bestuur

 

-9

-9

-9

-9

1.2

Veiligheidsambitie 2018

Overige projecten algemeen

-27

-27

-27

-27

1.2

Veiligheidsambitie 2018

Dierenbescherming Kop NH

-1

-1

-1

-1

1.2

Veiligheidsambitie 2018

Heberdina Japin Timmer

-43

-43

-43

-43

subtotaal 1.2

Veiligheidsambitie 2018

 

-71

-71

-71

-71

2.2

Verkeer en vervoer

Algemeen

-2

-2

-2

-2

subtotaal 2.2

Verkeer en vervoer

 

-2

-2

-2

-2

3.1

Economische zaken

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

-153

-153

-153

-153

subtotaal 3.1

Economische zaken

 

-153

-153

-153

-153

4.5

Onderwijszaken

Algemeen

-187

-187

-187

-187

4.5

Onderwijszaken

Voorschoolse educatie

-838

-

-

-

subtotaal 4.5

Onderwijszaken

 

-1.025

-187

-187

-187

5.1

Kunst en cultuur

Architectuurcentrum WestF

-5

-5

-5

-5

5.1

Kunst en cultuur

Kamermuziek Festival Hoorn

-7

-7

-7

-7

5.1

Kunst en cultuur

Museum Stoomtram

-250

-250

-250

-250

5.1

Kunst en cultuur

Initiatievenpot kunst en cultuur

-33

-33

-33

-33

5.1

Kunst en cultuur

Openbare bibliotheek

-1.640

-1.640

-1.640

-1.640

5.1

Kunst en cultuur

Museum van de 20e eeuw

-149

-149

-149

-149

5.1

Kunst en cultuur

Cinema Oostereiland

-70

-70

-70

-70

5.1

Kunst en cultuur

Blauwe Schuit

-291

-291

-291

-291

5.1

Kunst en cultuur

Stichting Stadsfeesten

-10

-10

-10

-10

5.1

Kunst en cultuur

Algemeen

-1.961

-1.961

-1.961

-1.961

5.1

Kunst en cultuur

Algemeen

-28

-28

-28

-28

5.1

Kunst en cultuur

Algemeen

-5

-5

-5

-5

5.1

Kunst en cultuur

Algemeen

-6

-6

-6

-6

5.1

Kunst en cultuur

Amateuristische kunstbeoefening

-75

-75

-75

-75

5.1

Kunst en cultuur

Kijkdoos speelgoedmuseum

-10

-10

-10

-10

5.1

Kunst en cultuur

Muziekschool Gerard Boedijn

-484

-484

-484

-484

5.1

Kunst en cultuur

Lokale omroep

-67

-67

-67

-67

5.1

Kunst en cultuur

Jubileumsubsidies

-1

-1

-1

-1

5.1

Kunst en cultuur

Studiekostenvergoeding

-4

-4

-4

-4

5.1

Kunst en cultuur

Strategische Marketing

-31

-31

-31

-31

5.1

Kunst en cultuur

Weekend Hoorn Kunst en Cultuur

-22

-22

-22

-22

5.1

Kunst en cultuur

Theater Het Pakhuis (st.Hiaat)

-50

-52

-52

-52

5.1

Kunst en cultuur

Carnavalsvereniging het Masker

-3

-3

-3

-3

5.1

Kunst en cultuur

Hotel Mariakapel

-25

-25

-25

-25

5.1

Kunst en cultuur

Amateurfestival Oude Muziek en Nu

-7

-7

-7

-7

5.1

Kunst en cultuur

Stichting Concertfonds Hoornse Orgels

-1

-1

-1

-1

5.1

Kunst en cultuur

Stichting Het Talententheater

-4

-4

-4

-4

5.1

Kunst en cultuur

Landelijke geschillen commissie

-8

-8

-8

-8

5.1

Kunst en cultuur

Culturele programmering Oosterkerk

-5

-5

-5

-5

subtotaal 5.1

Kunst en cultuur

 

-5.253

-5.256

-5.256

-5.256

5.2

Cultureel erfgoed

Algemeen

-50

-50

-50

-50

subtotaal 5.2

Cultureel erfgoed

 

-50

-50

-50

-50

5.3

Sport en recreatie

Initiatievenpot Welzijn

-36

-36

-36

-36

5.3

Sport en recreatie

Netwerk

-47

-47

-47

-47

5.3

Sport en recreatie

Bijdrage intocht St. Nicolaas (SSH)

-5

-5

-5

-5

5.3

Sport en recreatie

Oranjeverening Blokker

-2

-2

-2

-2

5.3

Sport en recreatie

Strategische Marketing

-74

-74

-74

-74

5.3

Sport en recreatie

Westfriese sportverkiezingen

-1

-1

-1

-1

5.3

Sport en recreatie

Jubileumsubsidies

-1

-1

-1

-1

5.3

Sport en recreatie

MAK

-270

-270

-270

-270

5.3

Sport en recreatie

Jubileumsubsidies

-2

-2

-2

-2

5.3

Sport en recreatie

Sporthal/sportzaal Huesmolen 59

-2

-2

-2

-2

5.3

Sport en recreatie

Nationale Hulpverlenersdag

-5

-5

-5

-5

5.3

Sport en recreatie

Commitee Organisatie Koningsdag

-1

-1

-1

-1

subtotaal 5.3

Sport en recreatie

 

-445

-445

-445

-445

6.1

Participatie

Gebiedsteams Algemeen

-115

-115

-115

-100

6.1

Participatie

Gebiedsteams Algemeen

-25

-25

-25

-25

subtotaal 6.1

Participatie

 

-140

-140

-140

-125

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Algemeen

-286

-293

-297

-297

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Netwerk

-2.516

-2.516

-2.516

-2.516

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

GGZ NHN

-21

-21

-21

-21

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

RCO de Hoofdzaak

-26

-26

-26

-26

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

GGD

-361

-354

-350

-350

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Actieplan Zorgzame samenleving

-130

-

-

-

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Vrijwilligersbeleid

-71

-71

-71

-71

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Netwerk

-811

-811

-811

-811

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Algemeen

-79

-79

-79

-79

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Leger des Heils

-611

-611

-611

-611

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Slachtofferhulp

-12

-12

-12

-12

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Actief Talent

-44

-44

-44

-44

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Plataan

-94

-94

-94

-94

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Brijder Stichting

-354

-354

-354

-354

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Stichting Opvangcentrum Hoorn

-720

-720

-720

-720

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Gebiedsteams Algemeen

-196

-196

-224

-224

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Stichting Opvangcentrum Hoorn

-160

-160

-160

-160

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Hospice

-19

-19

-19

-19

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Jeugdraad Zwaag

-9

-9

-9

-9

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Algemeen

-81

-81

-81

-81

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Stichting de Wering

-305

-305

-305

-305

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Steunpunt zorg voor Welzijn

-128

-128

-128

-128

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

St. AMW West-Friesland

-532

-532

-532

-532

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Algemeen

-11

-11

-11

-11

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Ouderenraad

-17

-17

-17

-17

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

GGZ NHN

-29

-29

-29

-29

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

Inloophuis Pisa

-5

-5

-5

-5

subtotaal 6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

 

-7.627

-7.497

-7.526

-7.526

6.4

Jeugd(hulp)

Algemeen

-866

-905

-943

-982

6.4

Jeugd(hulp)

Netwerk

-47

-47

-47

-47

6.4

Jeugd(hulp)

Gebiedsteams Algemeen

-121

-121

-121

-121

subtotaal 6.4

Jeugd(hulp)

 

-1.035

-1.073

-1.112

-1.150

7.2

Duurzaamheid en milieu

Aanpak bestaande bouw

-100

-

-

-

subtotaal 7.2

Duurzaamheid en milieu

 

-100

 

 

 

8.2

Volkshuisvesting

van Beijerenstraat 89, 't Slot

-9

-

-

-

subtotaal 8.2

Volkshuisvesting

 

-9

 

 

 

Totaal

-15.920

-14.883

-14.950

-14.974