In onderstaand overzicht staan de structurele mutaties in reserves groter dan 15.000 euro.

Omschrijving verandering (bedragen in euro)

Reserve

2018

2019

2020

2021

Stortingen

 

 

 

 

 

Saldo product parkeren

reserve parkeren en infrastructuur

2.855.606

2.303.573

2.304.287

1.579.873

Extra storting t.l.v. resultaat

reserve parkeren en infrastructuur

515.000

515.000

515.000

1.240.000

Percentageregeling beeldende kunst

reserve beeldende kunst

19.400

44.400

44.400

44.400

Jaarlijkse storting

reserve welzijnsvoorzieningen B/O

211.499

211.499

211.499

211.499

Jaarlijkse storting

reserve kunstijsbaan

88.844

89.558

90.276

90.998

Jaarlijkse storting

reserve toekomstplan huisvesting PO

0

0

0

490.770

Jaarlijkse storting

reserve Oostereiland

224.250

224.250

224.250

224.250

Verhuuropbrengsten woningen, kantoren, Botterwerf en parkeerplekken

reserve Oostereiland

363.272

371.412

377.168

383.060

Saldo product riolering

reserve Riolering

207.468

62.490

190.770

75.832

Jaarlijkse storting

reserve onderhoud kapitaalgoederen

2.471.624

2.421.624

2.542.042

2.542.042

Erfpacht en litervergoeding

algemene bedrijfsreserve grondzaken

188.641

188.641

188.641

188.641

Totaal structurele stortingen

 

7.145.604

6.432.447

6.688.333

7.071.365

Onttrekkingen

 

 

 

 

 

Initiatieven Hoorn-Noord Venenlaan

algemene reserve

180.000

390.000

160.000

100.000

Laptops

algemene reserve

160.000

118.400

77.200

36.400

Kapitaallasten

reserve parkeren en infrastructuur

228.625

251.617

564.610

562.175

Personeelslasten en overhead parkeerbedrijf

reserve parkeren en infrastructuur

558.322

558.322

558.322

558.322

Jaarlijkse vrijval t.g.v. resultaat

reserve parkeren en infrastructuur

1.184.900

1.084.900

1.084.900

1.084.900

Kapitaallasten

reserve welzijnsvoorzieningen B/O

259.769

258.693

260.474

255.096

Kapitaallasten

reserve kunstijsbaan

154.934

154.934

154.934

154.934

Kapitaallasten

reserve afschrijvingslasten investeringen

604.797

600.371

453.179

445.126

Kapitaallasten

reserve Oostereiland

451.232

449.442

447.650

445.859

Beheerskosten

reserve Oostereiland

158.893

139.427

139.427

139.427

Groot onderhoud wegen, civiele kunstwerken en gebouwen

reserve onderhoud kapitaalgoederen

2.653.991

2.463.085

2.508.473

2.517.223

Totaal structurele onttrekkingen

 

6.595.463

6.469.191

6.409.169

6.299.462