Leefbare stad

Schoon, heel en veilig. Leefbaarheid is een van de belangrijkste succesfactoren voor een prettige stad, om te wonen, te werken, of te bezoeken. Binnen dit thema gaat het om alle aspecten die daaraan bijdragen. Niet alleen fysieke aspecten, maar ook sociale aspecten. Immers, hoe wij samenleven is ook bepalend voor de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.