Verbetering van de woon-, werk-, en leefomgeving in de wijk Grote Waal.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Afronden (openbare ruimte) winkelcentrum Grote Beer en realiseren opgangen naar de dijk.
  • Uitvoeren Grote Waal Noord samen met Intermaris.
  • Inzet op 'schoon, heel en veilig' met input gehouden enquête en stimuleren bewonersinitiatieven.
  • Opnieuw prioriteren van de werkzaamheden door het maken van een nieuwe wijkanalyse samen met alle  betrokkenen en vaststellen nieuw programma-/uitvoeringsplan.