Knooppunt ontwikkeling:

  • Verbetering bereikbaarheid Hoorn en Westfriesland.
  • Verbetering leefbaarheid kwaliteit rond het station, de binnenstad en de Grote Waal.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Voorbereiden van de ontwikkeling Stationsgebied noord.
  • Opstellen visie Stationsgebied zuid.
  • Voorbereiden ontwikkeling Pelmolenpad/Prismalocatie.