Klimaatneutrale stad in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Onderzoek naar realisatie energietransitie bestaande- en nieuwbouw.
  • Realiseren van innovatieprogramma om bedrijfs- en burgerinitiatieven te stimuleren.
  • Bewustwording versterken door o.a. een communicatiecampagne te lanceren.
  • Uitvoeren van energiebesparende en opwekkende maatregelen in bebouwde omgeving.