Meer samenwerking, de stad meer invloed en ruimte geven voor eigen initiatief en daarmee beter aansluiten op wensen en behoeften uit de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Hoorns Initiatievenplatform verbreden voor alle initiatieven en inbedden in de gemeentelijke organisatie.
  • Stadscommunity en stadslab door ontwikkelen:
    1. Versterken van de netwerken in de stad. Platform verder uitbreiden.
    2. Structureel activiteiten organiseren in het stadslab in de bibliotheek.
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor gesprekken met inwoners, bedrijven, instellingen en politiek over specifieke onderwerpen.
  • Onderzoeken op welke wijze participatie plaatsvindt om te leren hoe we er als gemeente beter voor kunnen zorgen dat de stad nog meer kan meedoen, meepraten en meebeslissen op specifieke onderwerpen.