Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we wat nodig is en waar het beter kan.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitwerken van een nieuw dienstverleningsconcept, samen met inwoners en bedrijven.
  • Verbeteren van de digitale dienstverlening en het door ontwikkelen van de website.
  • Op basis van de resultaten uit de klantcontactmonitor gerichte verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening.
  • Processen en dienstverlening verbeteren op basis van de klantbeleving (bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'klantreizen').
  • Verbeteren van teksten, onder andere door het inzetten van testpanels met inwoners.