Vergaande samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en (jeugd)zorg tot stand brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verder werken aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. Er wordt op kleine schaal begonnen met de nieuwe werkwijze. Op deze wijze wordt een impuls gegeven aan de totstandkoming van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen in het Hoornse onderwijs.