Efficiënter gebruik van sportaccommodaties en daardoor de sportverenigingen toekomstbestendig te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronden verdiepend onderzoek naar mogelijkheden van bundelingen.