Verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer van en naar de A7.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Besluitvorming over de voorkeursvariant.
  • Voorbereiden van de uitvoering van de voorkeursvariant.