Voorzien in plek voor bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.