Nieuwbouw basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Starten met de bouw.