Beleidsvelden

2.1 wegen, straten en pleinen

2.2 verkeer en vervoer

2.3 parkeren

2.4 water- en havenbeheer

Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak), en het project Poort van Hoorn.