Financieel

Bedragen × € 1.000rekening 2016begroting 2017begroting 2018begroting 2019begroting 2020begroting 2021
saldosaldolastenbatensaldosaldosaldosaldo
2.1 Wegen, straten en pleinen-7.714-6.740-7.404888-6.516-6.351-6.383-6.388
2.2 Verkeer en vervoer-1.678-1.027-1.1487-1.140-1.156-1.433-1.430
2.3 Parkeren1.7422.394-1.8384.1212.2832.2952.2901.566
2.4 Water- en havenbeheer-579-1.061-633465-168-153-149-132
totaal saldo van baten en lasten-8.229-6.434-5.541-5.365-5.675-6.385
stortingen in reserves-3.922-3.890-3.890-3.166
onttrekkingen aan reserves2.4232.2552.6122.618
resultaat-7.040-7.000-6.953-6.933

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2016 afwijken van de cijfers in de Jaarrekening 2016.

De mutaties in reserves zijn vanaf de Begroting 2018 op een andere wijze in het financieel systeem begroot. Dit maakt het mogelijk om ook deze cijfers automatisch uit het financieel systeem te koppelen aan de programma’s en beleidsvelden. Het kan echter niet met terugwerkende kracht, daarom ontbreken voor de jaren 2016 en 2017 de mutaties in reserves.