Weerstandcapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico's die in Naris staan, is een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie wordt uitgevoerd, omdat risico's niet allemaal in hun maximale omvang optreden. Hierdoor hoeft niet de som van alle risico's te worden gereserveerd. Via de nota heroverwegen reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad besloten om een zekerheidspercentage van 80% te hanteren.

De gevraagde weerstandscapaciteit:

risico's Naris (80% zekerheid)

5,3 miljoen euro

grondexploitatie

11,4 miljoen euro

benodigde weerstandscapaciteit

16,7 miljoen euro

De risicosimulatie is een momentopname op basis van het huidige risicoprofiel. Nieuwe projecten of onverwachte situaties kunnen leiden tot een wijziging van de benodigde weerstandscapaciteit.

Aanwezige weerstandscapaciteit

De aanwezige weerstandscapaciteit heeft een structureel en een incidenteel deel. Het incidentele deel is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen. Dit is zonder dat het invloed heeft op voortzetten van de taken op het huidige niveau. De structurele weerstandscapaciteit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken.

Overzicht weerstandscapaciteit (bedragen x 1.000 euro)

Weerstandscapaciteit

Bedrag

algemene reserve (incidenteel)

17.914

algemene bedrijfsreserve grondzaken (incidenteel)

3.779

afdelingsreserves (incidenteel)

702

stille reserves (incidenteel)

8.400

incidenteel onvoorzien(incidenteel)

200

structureel onvoorzien (structureel)

60

onbenutte belastingcapaciteit 2015 (structureel)

161

Totaal

31.216

 

Conclusie

De verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bepaalt of het weerstandsvermogen voldoende is. Dit is voldoende als het verhoudingsgetal minimaal 1 is. Uit onderstaande berekening blijkt dat het weerstandsvermogen voldoende is.

 

 

aanwezige weerstandscapaciteit

31,2

 

 

weerstandsvermogen

=

 

 

=

1,9

 

 

benodigde weerstandscapaciteit

16,7