Inleiding

Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:

  • Uitgangspunten voor de belastingtarieven
  • De geraamde inkomsten
  • Een overzicht van soorten belastingen
  • Vergelijkingen woonlasten gemeentelijke belastingen
  • Het kwijtscheldingsbeleid
  • Een overzicht kostendekkendheid