Inleiding

De paragraaf Financiering geeft weer wat het beleid is voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de ontwikkeling van de schuldpositie.