Inleiding

In deze paragraaf leest u een aantal beleidsvoornemens in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. De inzet is om aan een doelmatige, doeltreffende en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering te werken. Hiermee is de uitvoering van de programma's mogelijk.