Inleiding

In deze paragraaf leest u welke gevolgen de meest recente circulaire heeft voor de financiële positie van de gemeente Hoorn.